N female B/H crimp

Model : N-231

N female B/H crimp R58 RG59 RG174